Skuteczne zarządzanie podczas kryzysu

Pandemia Covid wywołała niemałe zamieszanie w funkcjonowaniu wielu organizacji. W dobie wszechobecnego kryzysu organizacje doświadczają zarówno kryzysu finansowego, jak i strukturalnego. Brak solidnego fundamentu, rozproszenie, praca zdalna wpłynęły niekorzystnie na stan firm na całym świecie. Część z nich musiała zdecydować się na zamrożenie działalności, inne natomiast zdecydowały się na przeniesienie jej do sieci. Na czym polega skuteczne zarządzanie podczas kryzysu? Jak zarządzać ludźmi w kryzysie?  Te pytania zadają sobie codziennie managerowie na całym świecie. My postaramy się na nie odpowiedzieć.

Zarządzanie kryzysowe – chaos

Wraz z pojawieniem się kryzysu narasta zamieszanie. Pułapką każdego człowieka jest panika. Nie wiemy, od czego zacząć jak nad tym zapanować. Sytuacja kryzysowa wymaga wprowadzenia szybkich i radykalnych zmian. Kryzys przychodzi nagle, niespodziewanie. Jest pewnego rodzaju niewiadomą. Pierwszym etapem zarządzania kryzysowego powinno być opanowanie i uspokojenie zespołu. Postaraj się nie działać w emocjach. Kryzys to sytuacja, której nie ma miejsca na gotowe rozwiązania. Pamiętaj, że zamieszanie jest tylko chwilowe, z czasem sytuacja stanie się bardziej klarowna. Nie podejmuj pochopnych decyzji w amoku. Postaraj się maksymalnie opanować wszechobecny chaos, dbając tym samym o spokój psychiczny swoich pracowników.

Dezorganizacja w zarządzaniu firmą

Dezorganizacja w zarządzaniu firmą, źródło zdjęcia: Accounting in Sight

Zarządzanie w czasie kryzysu – Dezinformacja

Z dezinformacją spotkaliśmy się już niejednokrotnie. Przypomnij sobie, ile razy ktoś przekazał ci fałszywą informację o zwolnieniach, kryzysie finansowym w twojej firmie, cięciu kosztów? Dezinformacja to największy sprzymierzeniec kryzysu. Jak nie dopuścić do dezinformacji? Postaw na fakty. Nie ukrywaj trudnej sytuacji przed pracownikami, oni są jej świadomi. Postaraj się natomiast mówić o faktach, nie rokowaniach. Przedstaw solidne dane i wyjaśnij, co z nich wynika. Podczas kryzysu epidemiologicznego w kraju dezinformacja stała się niesamowicie widoczna. Media przekazują często fałszywe informacje, by wzbudzić sensację. Podobnie dzieje się w firmie. Postaraj się ograniczać szerzenie fałszywych informacji. Dementuj plotki i wygłaszaj jasne i przejrzyste komunikaty.

Kryzys organizacji zarządzanie i ocena problemu

Uporałeś się już z emocjami? Zapanowałeś nad wszechobecną dezinformacją? Postaraj się ocenić skalę problemu. Jest to bardzo ważne w kontekście podejmowanych działań. Dzięki ocenie skali zjawiska będziesz w stanie oszacować jakie środki i ich natężenie będzie niezbędne do zaprzestania kryzysu w organizacji. Zarządzanie podczas kryzysu wymaga określenia konkretnych celów i potrzeb organizacji. Dobranie odpowiedniej strategii wymaga poznania problemu. Sięgnij do źródła. Zastanów się, co spowodowało kryzys i jakie mogą być tego konsekwencje.

Skuteczne zarządzanie strategiczne podczas kryzysu

Otoczenie to kluczowy czynnik, który może znacząco wpłynąć na rozwój lub zatrzymanie kryzysu. Podczas panującego kryzysu nie ma miejsca na gotowe strategie. Należy jak najszybciej wprowadzić nowe rozwiązania oraz koncepcje. Kryzys, z jakim mamy do czynienia obecnie wymaga wprowadzenia całkowicie innych środków niż w przypadku poprzednich wahań. Potrzebna będzie nam strategia. Musi być szybka, lecz przemyślana. Przeanalizujmy zatem otoczenie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Co z niego wynika? Jakie są nasze mocne i słabe strony? Jakie umiejętności możemy wykorzystać do jego zwalczenia?

Analiza SWOT sposobem na zarządzanie w kryzysie

Analiza SWOT kluczem do skutecznego zarządzania firmą w kryzysie, źródło zdjęcia: Miękko o kompetencjach by Katarzyna Płuska

Zarządzanie zespołem podczas kryzysu wymaga szybkich zdecydowanych działań. Nie podejmuj decyzji pochopnie. Decyzje podjęte w biegu często są nieskuteczne i lekceważone. Kryzys w biznesie jest niczym wirus, to od Ciebie zależy, kiedy go wykryjesz. Zwlekasz z pójściem do lekarza? Tu nie ma miejsca na opóźnienia. Staraj się interweniować tak szybko, jak to możliwe. Szybkie wykrycie problemu to klucz do jego likwidacji. Podjęcie ostatecznych decyzji oraz planu działania wymaga czasu. Nie oznacza to jednak, że powinieneś pozostać bierny. Staraj się maksymalnie wykorzystać czas, który masz do opracowania nowej strategii.

Sposoby na wzmocnienie zespołu podczas kryzysu – lider

Podczas kryzysu struktura organizacji może ulec zmianie. Zwróć uwagę na kompetencje swoich pracowników ich silne i słabe strony. Postaraj się maksymalnie je wykorzystać. Wyznacz lidera oraz jego zastępcę. Lider w czasach kryzysu to najistotniejsza osoba w całym zespole. Powinna być odpowiedzialna a zarazem godna zaufania. Sam nie udźwigniesz ciężaru kryzysu. Pozwól sobie pomóc. Dla pracownika będzie to dodatkowa forma uznania. Ważne, aby każdy czuł się zmobilizowany i gotowy do pracy.

Siła napędowa organizacji – skuteczne zarządzanie ludźmi w kryzysie

Zarządzanie zespołem w kryzysie wymaga zastosowania szczególnych środków. Twój zespół znalazł się w nowej sytuacji. W firmie panuje wszechobecny niepokój. Czy jesteśmy skazani na katastrofę? Oczywiście, że nie. Kryzys bardzo często skutkuje zacieśnieniem więzi pomiędzy zespołem. Wspólnie przetrwana sytuacja kryzysowa wzbudza w uczestnikach poczucie wewnętrznej siły. Nie zapomnij im za to podziękować. Zespół tworzą ludzie, bardziej i mniej podatni na stresujące sytuacje. Staraj się do nich dotrzeć. Możliwe, że czują się zagrożeni, może niedocenieni. Rola takich osób w organizacji jest nad wyraz istotna.

Skuteczne zarządzanie ludźmi w dobie pandemii

Skuteczne zarządzanie ludźmi podczas pandemii, źródło zdjęcia: OKTI

Doceń pracę zespołu

Kryzys to bardzo trudny okres nie tylko dla Ciebie, ale też dla całego przedsiębiorstwa. Staraj się mimo wszystko doceniać zaangażowanie swoich pracowników, tak, aby czuli, że ich poświęcenie nie jest bezwartościowe. Pamiętaj, że to oni w tym trudnym okresie będą zobowiązani dać z siebie najwięcej. Możliwe, że konieczne będzie wprowadzenie nadgodzin lub częściowe ich ograniczenie. Mimo wszystko musisz pamiętać, kto szczególnie wykazywał zaangażowanie podczas tej niecodziennej sytuacji i doceniać inicjatywę swoich pracowników. Podczas kryzysu bardzo często skupiamy się na nim samym, na środkach, które pomogą nam z niego wyjść. Warto pamiętać, że za sukcesem stoją ludzie i tylko dzięki nim firma będzie miała możliwość ponownie stanąć na nogi.

Kryzys w firmie – skuteczne zarządzanie potencjałem

W kryzysie bardzo ważną rolę odgrywa silny i zmobilizowany zespół. Staraj się tak komponować zadania, aby maksymalnie wykorzystać potencjał jakim dysponuje firma. Pamiętaj, że pracownicy to trzon organizacji. Kryzys może wywołać u nich ogromny niepokój. Kluczem do jego zminimalizowania jest rozmowa. Staraj się nawiązywać kontakt z pracownikami, utrzymywać ich w przekonaniu, że razem przezwyciężycie zagrożenie. Gdy firma zmaga się z kryzysem, pracownicy odczuwają niepokój związany z możliwością utraty pracy, obniżką wynagrodzenia. Dbaj o to by wciąż, mimo turbulencji czuli się pewnie. Brak zaspokojenia podstawowych potrzeb w tym m.in. potrzeby stabilizacji może negatywnie wpłynąć na kondycję ich pracy.

Jak poradzić sobie z kryzysem – obserwacja

Niestety czasu nie możemy cofnąć. Na wiele zdarzeń nie mamy wpływu. Przyczyna kryzysu może być zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Sporządź rzetelną analizę. Zastanów się, co poszło nie tak, jak zareagował twój zespół, co szczególnie wzbudziło niepokój. Zastanów się, jak doszło do kryzysu, w którym momencie się rozpoczął? Analiza jest bardzo ważna. To dzięki niej nauczysz się szybko i efektywnie reagować na wahania w organizacji. Kryzys przynosi zarówno wiele szkód, jak i pozytywnych wniosków. Pamiętaj, aby dokładnie przeanalizować zjawisko, by uniknąć chaosu w przyszłości.

Kryzys to wyjątkowo trudne zjawisko. Nieuniknione, wprowadzające mnóstwo chaosu. Mimo wszystko wciąż bardzo potrzebne. Wartości, jakie wnosi do organizacji, sprawiają, że staje się silniejsza i odporniejsza na kolejne przeciwności losu. Skuteczne zarządzanie kryzysowe odgrywa obecnie bardzo ważną rolę. Mnóstwo firm zmaga się ze światowym kryzysem. Jakie wnioski powinniśmy z niego wynieść? Wiesz już jak zarządzać zespołem podczas kryzysu? Zastanów się, co możesz zrobić, by zareagować jeszcze lepiej i jeszcze szybciej.