Czym jest ghostwriting?

Ghostwriting to termin, który nie jest jeszcze zbytnio znany w języku polskim. Jednak z każdym dniem jego popularność powinna się zwiększać, ze względu na bardzo powszechne zjawisko, które opisuje. Czym jest, co różni go od copywritingu, który jest znanym określeniem, i czy w ogóle jest legalny? Szukamy odpowiedzi na te pytania!

Kim jest ghostwriter?

Tłumacząc z języka angielskiego, można powiedzieć, że to pisarz widmo. Na czym polega jego praca? Ogólnie rzecz ujmując jest to osoba, która pisze teksty za kogoś, kto je opublikuje później pod swoim własnym nazwiskiem. Tymczasem ghostwriter zobowiązuje się do zachowania poufności, pozostania w cieniu i nie ujawniania swojego wkładu w powstanie treści. Bywa, że autor, którego nazwisko widnieje na okładce lub w nagłówku nie miał nawet minimalnego udziału w stworzonym utworze. Oczywiście to wszystko ma swoją cenę. Ghostwriter za przygotowanie oraz milczenie musi zostać odpowiednio opłacony.

Czy ghostwriting jest legalny?

Osoba, która stworzy tekst jako ghostwriter, w momencie przekazania go oficjalnie przestaje być autorem. Na gruncie prawa autorskiego jest to jednak niemożliwe. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówi, że ten, kto “przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3” (art. 115 ust. 1), a także “kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” (art. 115. ust. 3). De facto, jest to obustronne złamanie ustawy.

Ghostwriter a copywriter

Ghostwriting i copywriting mają kilka zasadniczych różnic. Osoba, która tworzy tekst i otrzymuje za niego wynagrodzenie oraz zezwala na swobodne dysponowanie nim przez tego, komu go sprzedała, wciąż pozostaje jednak jego autorem. Autorskie prawa osobiste są niezbywalne i copywriter wcale się ich nie zrzeka (bo na gruncie prawa mu tego zrobić nie wolno). Co więcej, może każdy tekst umieścić w swoim portfolio, czego nie można powiedzieć o osobie ghostwritera.

Czy ghostwriting jest etyczny?

Tu możliwość odpowiedzi należy pozostawić każdemu z osobna. Ktoś może powiedzieć, że tak, w końcu jest to kwestia umowy dwóch stron, a każda zna swoje prawa, obowiązki i wynagrodzenie. Oponenci mogą stwierdzić jednak, że jest to nieuczciwe i to nie tylko wobec piszącego, ale przede wszystkim czytelnika, który chce przeczytać dzieło kogoś innego, a czyta pracę innych.

Chcesz dokładnie poznać obowiązujące prawo w Internecie? Wejdź na prawointernetu.eu!

Sposoby obejścia przepisów

Często osoby zlecające utwory przedkładają umowę o przekazanie autorskich praw majątkowych, w której znajdują się także zapisy o karach, jakie wynikać będą z ujawnienia autora tekstu. Wielu uważa, że takie umowy nie powinny być uznawane. Drugie rozwiązanie to dodanie w mało widocznym miejscu tekstu lub książki nazwiska autora okraszonego przykładowym sformułowaniem “redakcja merytoryczna”. Dodajmy, że redakcja techniczna, czyli korekta, nie jest naruszeniem prawa autorskiego, ma bowiem dostosować tekst do dobrego odbioru przez czytelnika.