Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

W Polsce zwiększa się liczba małych i średnich przedsiębiorstw, a także jednoosobowych działalności gospodarczych. Wiele z nich samo prowadzi swoją księgowość, ale potężne grono woli oddać to zadanie ekspertom. Dlatego w Polsce wciąż wzrastać będzie zapotrzebowanie na tę usługę. Kto może prowadzić biuro rachunkowe? Wieliczka i inne małe miasteczka to dobre miejsce, by ruszyć z usługą, która dzięki niższym kosztom będzie bardziej konkurencyjna dla tych z dużych miast. Podpowiadamy, kto może założyć takie biuro.

Czym jest biuro rachunkowe?

Zajmuje się ono prowadzeniem działalności świadczącej następujące usługi:

  • co jakiś czas określa lub sprawdza rzeczywisty stan aktywów i pasywów;
  • prowadzi księgi rachunkowe na podstawie dowodów księgowych, ujmujących zapisy zdarzeń systematycznie i chronologicznie;
  • gromadzi i przechowuje dowody księgowe oraz pozostałą dokumentację, której zakres określa ustawa o rachunkowości;
  • przygotowuje sprawozdania finansowe;
  • wycenia aktywa i pasywa oraz ustala wynik finansowy.

Deregulacja zawodu

Od 10 sierpnia 2014 roku obowiązuje w naszym kraju ustawa deregulująca zawód księgowego, której autorem był Jarosław Gowin, ówczesny minister sprawiedliwości. Zniosła ona konieczność posiadania studiów wyższych, certyfikatu księgowego lub tytułu doradcy podatkowego albo biegłego rewidenta, koniecznych do wykonywania tego typu pracy. Zmniejszenie wymagań sprawiło, że znacznie obniżyły się ceny usług, wzrosła też konkurencja na rynku.

Co należy zrobić, by założyć biuro rachunkowe?

Może je założyć każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest niekarana w zakresie określonych przestępstw. Musi też zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością na pokrycie ewentualnych szkód. Jeśli jednak właścicielowi zależy na uwiarygodnieniu swoich usług, może postarać się o certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który potwierdza jego umiejętności. Posiadacz takiego dokumentu zobowiązany jest do corocznych kursów – jeśli tego nie zrobi, Stowarzyszenie wykreśli go z rejestru.

Co dalej?

Uwolnienie zawodu sprawiło, że koszty co prawda zmalały, jednak wzrosło ryzyko korzystania z niesprawdzonych usług – błędy w rozliczeniach popełnione przez mniej wykształcone osoby są dla firm bardzo kosztowne. W 2019 roku pojawiła się informacja, że Ministerstwo Finansów pracuje nad ponownym uregulowaniem zawodu księgowego, co ma przyczynić się do wzrostu jakości usług oferowanych przedsiębiorcom.

Komu zaufać?

Na polskim rynku wciąż działa wielu certyfikowanych księgowych, którzy chętnie wykorzystają wiedzę, by prowadzić Twoją księgowość. Wieliczka i inne mniejsze miasteczka dają także szansę na znalezienie odpowiedniej cenowo oferty, bowiem te usługi powinny być tańsze od tych, które funkcjonują w dużych miastach. Warto dokładnie szukać i sprawdzać, co pozwoli nam dostać wysokiej jakości usługę w stosunkowo niskiej cenie.