Woda święcona – kiedy jej używamy?

Woda święcona jest używana od początków chrześcijaństwa, a jej symbolika sięga nawet Starego Testamentu. Współcześnie w kościele używa się jej przy wielu okazjach. Nic więc dziwnego, że nie tylko patena i kielich eucharystyczny, ale też kociołki na wodę święconą znajdują się na wyposażeniu każdej parafii. W jakich przypadkach jest używana?

Woda święcona – jak powstaje?

Woda święcona, obok medalików czy pobłogosławionej soli, jest zaliczana do tak zwanych sakramentaliów. Są to ustanowione przez Kościół znaki służące uświęcaniu codzienności. Woda święcona nie musi być pozyskiwana z żadnego specjalnego źródła – staje się nią zwykła woda w odpowiedni sposób pobłogosławiona przez biskupa, księdza lub diakona. Kościół Rzymskokatolicki w szczególnie uroczysty sposób święci wodę w czasie Wigilii Paschalnej przed Wielkanocą. Tradycja święcenia wody sięga początków chrześcijaństwa, jest praktykowana od drugiego wieku.

Zastosowanie wody święconej

Dziś woda święcona jest w chrześcijaństwie używana przy wielu okazjach. Warto poznać kilka jej najbardziej powszechnych zastosowań.

Chrzest święty

Jednym z najważniejszych jest obrzęd udzielania sakramentu chrztu świętego, czyli włączenia nowej osoby we wspólnotę wiernych. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa chrzest był dokonywany poprzez zanurzenie w wodzie, dzisiaj katolicy najczęściej dokonują go przez polanie głowy wodą święconą.

Święcenie miejsc i przedmiotów

Woda święcona jest też używana do święcenia miejsc i przedmiotów codziennego użytku. Chrześcijanie święcą między innymi domy, mieszkania oraz pojazdy. Przed Wielkanocą za pomocą wody święconej dokonuje się poświęcenia pokarmów przeznaczonych na świąteczny stół, zwanych święconką.

Woda przy wejściu do kościoła

Woda święcona powinna znaleźć się także na stole w czasie kolędy, czyli corocznej wizyty duszpasterskiej dokonywanej przez księdza w okresie po świętach Bożego Narodzenia. Woda święcona znajduje się też przy wejściu do każdego kościoła – wierni wchodzący do świątyni mogą zamoczyć w niej palce.

Naczynia liturgiczne na wodę święconą

Do przechowywania wody święconej są przeznaczone różnego rodzaju naczynia liturgiczne. Sklep liturgiczny pozwala wyposażyć w nie kościół, ale i domy. Przed laty praktykowano zwyczaj, w ramach którego naczynia z wodą święconą, zwane kropielniczkami, były ustawiane również przy drzwiach wejściowych do mieszkań. Dziś większe naczynie, tak zwane aspersorium, jest umieszczone przy wejściu do kościołów. W czasie poświęceń często używa się kociołków na wodę święconą w zestawie z kropidłem. Woda święcona może być przechowywana w świątyni również w chrzcielnicy.