Jak zbudować efektywny zespół pracowniczy? Podpowiadamy

Jeśli jesteś menedżerem, na pewno masz sporo obowiązków i pomysłów, które chcesz zrealizować. Twoim głównym zadaniem, jest zbudowanie efektywnego i zgranego zespołu pracowniczego, który będzie rozwijał umiejętności zarządzania dostawcami i pomagał osiągnąć postawiony cel. Jak stworzyć silną i nastawioną na sukces drużynę?

Budowanie zespołu – najczęściej popełniane błędy:

  1. Nikła komunikacja z podwładnymi.
  2. Nieumiejętne motywowanie lub wręcz demotywowanie.
  3. Przekonanie o własnej nieomylności i wyższości.
  4. Tworzenie stresującej atmosfery i wywieranie presji.
  5. Brak feedbacku dla zespołu.

Po pierwsze, stawiaj jasne cele

Jeśli nie postawisz jasno zdefiniowanych celów, zrozumiałych dla każdego z członków zespołu, nie będziesz w stanie osiągnąć tego, co zaplanowałeś. Również, jeśli załoga nie będzie wiedzieć czego od niej oczekujesz i co jest dla Ciebie istotne, nie będzie mogła do tego dążyć. Jednocześnie powinieneś pozostawić autonomię działania i unikać nadmiernej ingerencji. Przypomnij jedynie, że w razie jakichkolwiek niejasności, jesteś dostępny do konsultacji.

Persony w działaniach marketingowych – co musisz o nich wiedzieć? – Sprawdź nasz artykuł!

Po drugie, rozdzielaj role i zadania

Każdy z nas ma inne predyspozycje, styl działania i jest na innym etapie rozwoju. Pamiętaj jak ważne jest, rozdzielenie odpowiednich zadań właściwym osobom, tak aby ich zdolności pokrywały się z tymi, które niezbędne są do wykonania zlecenia. Ustalcie również metody i częstotliwość komunikowania się.

Po trzecie, stwórz silne przywództwo

Aby zespół był naprawdę efektywny, potrzebuje silnego lidera. Musisz motywować drużynę do bardziej kreatywnej pracy. Fundamentalne jest tu jednak poczucie zaufania i lojalności. Powinieneś unikać tworzenia poczucia zagrożenia i presji. Staraj się wywoływać pozytywne wrażenie i skracaj dystans, a także okazuj swoim podwładnym szacunek. Zachęcaj do dzielenia się wyzwaniami i informacjami, w gronie zespołu. Razem o wiele łatwiej wymyślić dobre rozwiązanie, nawet na najtrudniejsze problemy.

Po czwarte, zapobiegaj poważnym konfliktom

Konflikty i sprzeczki między członkami zespołu są nieuniknione, a wręcz potrzebne, jeśli dotyczą konkretnego projektu. Stały dialog, a także wzajemna konstruktywna krytyka jest całkowicie na miejscu i poprawia efektywność. Jeśli jednak konflikt rośnie do rangi poważnego i nie dotyczy konkretnego zadania, a poszczególnych osób, wtedy warto zareagować. Czuwanie nad tą kwestią, leży w Twoich obowiązkach i ma ogromny wpływ na pracę grupy.

Po piąte, dawaj feedback i doceniaj osiągnięcia

Efektywny zespół, oprócz jasno postawionych celów i listy priorytetów, powinien również otrzymywać bieżącą informację zwrotną, na temat wszystkich działań. Jest to istotne, aby móc skorygować ewentualne błędy, zanim staną się poważnymi problemami. Jest to także dobry moment na pochwałę poszczególnych członków, którzy na to zasłużyli, aby podnieść morale i jeszcze bardziej zwiększyć ich motywację do pracy.

Jeśli uważasz, że negocjacje biznesowe mają zastosowanie również pośród zespoły sprawdź Jak nauczyć się negocjacji biznesowych?.