Tłumacz przysięgły – poznaj tajniki zawodu

Wiele osób, będąc zmuszonym do dostarczenia tłumaczenia ważnych dokumentów z języka polskiego na inny, korzysta z usług tłumacza przysięgłego. Kim jest taka osoba, czym się zajmuje, co trzeba zrobić, aby otrzymać pracę na takim stanowisku, a także w jaki sposób zawód ten jest deregulowany? Na wszystkie te pytania odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Tłumacz przysięgły – kim jest?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która zajmuje się tłumaczeniem dokumentów procesowych czy urzędowych, a także uwierzytelnianiem ich odpisów. Ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy, które mogą wyniknąć z tłumaczenia, a każdy przekład potwierdzony jest pieczęcią. Do wyboru mamy najczęściej język angielski, niemiecki, francuski, włoski. Tłumacz przysięgły powinien doskonale posługiwać się językiem pisanym w danym języku obcym, a także poprawnie pisać w języku polskim, co wydaje się sprawą oczywistą, jednak nierzadko bywa problemem. Przykładowo tłumacz przysięgły języka włoskiego powinien płynnie posługiwać się językiem włoskim, jak i polskim.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Osoba na takim stanowisku otrzymuje od klientów do tłumaczenia (lub uwierzytelnienia odpisów) różnego rodzaju dokumenty, między innymi urzędowe, czy procesowe, takie jak:

 • akty zgonu, małżeństwa, urodzenia,
 • zaświadczenia,
 • faktury,
 • świadectwa,
 • pełnomocnictwa,
 • testamenty,
 • certyfikaty,
 • umowy.

Jednocześnie zobowiązuje się do jak najwierniejszego i poprawnego przetłumaczenia. Zlecenia otrzymuje nie tylko od osób prywatnych, ale także ważnych instytucji, takich jak sąd, czy policja.

Czym powinna charakteryzować się taka osoba?

Osoba starająca się o posadę tłumacza przysięgłego powinna być niesamowicie sumienna i dokładna, działać bez pośpiechu, precyzyjnie, aby w tłumaczenie nie wkradły się żadne błędy. Powinna także stale poszerzać swoją wiedzę i słownictwo związane z danym językiem obcym, a także językiem polskim. Ważne jest również dochowanie tajemnicy zawodowej, ponieważ większość tłumaczeń jest poufna, tak więc osoba wybierająca ten zawód, powinna być odpowiedzialna i skoncentrowana, a także musi umieć dobrze zorganizować sobie czas pracy.

Poszukujesz więcej informacji na tematy administracyjne oraz rad odnośnie problemów życia codziennego? Zajrzyj na http://www.sukceskobiety.pl/.

W jaki sposób zostać tłumaczem przysięgłym?

Kwestia objęcia stanowiska tłumacza przysięgłego jest uregulowana ustawą. Aby starać się o pracę w tym zawodzie, konieczne jest:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, państwa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • doskonała znajomość języka polskiego,
 • brak skazującego wyroku sądowego za umyślne przestępstwa skarbowe lub nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
 • ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku filologicznym lub inne, podyplomowe w zakresie tłumaczenia,
 • zdany egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i odwrotnie.

Kwestia deregulacji zawodu tłumacza przysięgłego

Zawód tłumacza przysięgłego w 2015 roku uległ deregulacji. Zmiany dotyczyły jednak niewielu kwestii, a jedną z nich było wykształcenie. Dokładniej, aktualnie nie jest wymagane zdobycie tytułu magistra, a jedynie wykształcenia wyższego. Wprowadzono również karę pieniężną z tytułu odpowiedzialności.

Potrzebujesz fachowego tłumaczenia dokumentów firmowych, aktów notarialnych, zaświadczeń administracyjnych? Zajrzyj na www.ital-pol.com – tłumaczenia przysięgłe Włoski