Rozwód – jak powinien być przeprowadzony?

Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Zanim jednak zostanie ona podjęta musimy wiedzieć na co się przygotować i jakie dokumenty będą potrzebne do tego, by rozpocząć postępowanie rozwodowe. Duże znaczenie podczas przygotowania dokumentów będzie miała kancelaria adwokacka. Zawiercie, Kraków, Wrocław, to miasta, w których znajdziemy fachowców służących pomocą w temacie postępowania rozwodowego.

Rozwód – kiedy można się o niego ubiegać?

Odwołując się do polskiego prawa, warunkiem koniecznym do tego, by być dopuszczonym do postępowania rozwodowego jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami. Ten czynnik należy mieć szczególnie na uwadze, ponieważ jeśli nie zostanie spełniony, to sąd nie wyda orzeczenia rozwodu. Nawet takie okoliczności jak alkoholizm, przemoc w rodzinie, nie są zupełną podstawą do tego, by sąd orzekł trwały i zupełny rozkład pożycia. Należy pamiętać, że postępowanie rozwodowe jest procesem niezwykle złożonym, dlatego, aby przebiegło ono bezproblemowo nieraz konieczne jest skorzystanie z porady prawnej doświadczonego prawnika.

W jakich sytuacja sąd nie orzeknie rozwodu?

Jeśli, sąd nie uznał zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, to oczywiście nie wyda orzeczenia o rozwodzie. Jednak, to nie jedyna sytuacja, w której rozwód nie dojdzie do skutku. Należy wziąć pod uwagę jeszcze kilka czynników:

  • jeżeli rozwód miałby wywrzeć negatywny wpływ na dobro dzieci małżonków,
  • jeżeli rozwodu żąda małżonek winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek na wyraził na to zgody,
  • orzeczenie rozwodu byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Pozew rozwodowy – gdzie powinno się go złożyć?

Miejscem na złożenie pozwu rozwodowego jest sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania małżonków. Jeżeli natomiast żadne z małżonków nie mieszka pod swoim adresem, to wówczas bierze się pod uwagę sąd okręgowy w pobliżu miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeśli i jej miejsca zamieszkania nie będzie można ustalić, to w takiej sytuacji właściwy jest sąd okręgowy adresu zamieszkania powoda (osoby występującej z powodem rozwodowym). Należy mieć na uwadze, że obecnie nie przeprowadza się posiedzenia pojednawczego. Jest ono zastąpione skierowaniem małżonków do mediacji. Również także podczas rozprawy sąd powinien nakłaniać małżonków do pojednania. Gdy takowe nastąpi, sąd ma prawo do zawieszenia postępowania.

Dokumenty potrzebne do postępowania rozwodowego

Koniecznym dokumentem rozpoczynającym postępowanie rozwodowe jest pozew o rozwód, który można złożyć w biurze podawczym lub przesłać na adres sądu okręgowego. Jednak należy pamiętać, by do niego dołączyć jeszcze 3 dokumenty:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia dzieci
  2. Zaświadczenie o zarobkach małżonków
  3. Odpis skrócony aktu małżeństwa